Náporová turbína Parametry Provozní údaje Kontakt

Náporová turbína


Náporová turbína je turbína určená k provozu v podmínkách nepříznivých pro klasické turbíny.

Náporová turbína je schopná provozu na nekvalitní páru, páru s proměnlivými parametry, tedy v podmínkách, kdy kolísá průtok, teplota a nebo tlak páry a to na vstupu i na výstupu z náporové turbíny.

Náporová turbína může být provozována i na mokrou páru.


Možnost použití


Náporová turbína je standardně používána k pohonu generátoru nebo jako přímý náhon pro kompresory.

Náporovou turbínu je možné využívat i v aplikacích, které jsou pro klasické lopatkové stroje nevhodné (například z důvodu sezónního nebo okamžitého kolísání spotřeby páry, protitlaku a nebo pro nečistoty obsažené v páře, které prudce snižují životnost klasických turbín)